Kinh tế khó khăn, lo ngại bão, không có sự kiện đặc sắc là một số nguyên nhân lớn khiến các điểm du lịch Quảng Ngãi khá đìu hiu dịp 2.9.

Nguồn: https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/ly-do-khach-du-lich-quang-ngai-dip-29-thap-hon-ca-ngay-thuong-1236950.html